25 januari

Achteraf blij dat ik besloten heb met LOMOZ te stoppen, nu we in de 2e Covid-19 golf zitten. Vrees dat ook in 2021 op zijn vroegst pas in juni een conferentie of workshops organiseren mogelijk is. Betekent wel dat ik ook mijn rol in de landelijke platforms rond medezeggenschap opgeef. Maar bij Magentazorg liggen leuke uitdagingen en ook met de ondernemingsraden van de spcialisten Noordwest en afvalverwerker Cyclus NV ga ik nog even door.

inmiddels ook besloten om met deze website te stoppen (in juni).

 

13 november

(Mede) wegens het voortduren van Corona besloten om per 1 januari 2021 te stoppen met het LOMOZ-bestuur. Vier jaar gedaan, heel leuk, maar netwerken op afstand werkt niet echt. Nieuwe uitdaging is de centrale clientenraad van Magentazorg. past in het toekomstplaatje om (vrijwilligers)werk dichter bij huis te doen. 

21 oktober

Helaas weer uitsluitend thuiswerken. Ledenbijeenkomst LOMOZ opnieuw gecanceld vanweg Corona. Al met al dus maar één ledenbijeenkomst gehad in plaats van vier dit jaar. 

29 september

Tweede golf Corona; Zal weer veel gevolgen hebben voor Noordwest ziekenhuisgroep, Magenta zorg en LOMOZ. Wordt voor LOMOZ weer spannend of, en zo ja, wat voor ledenbijeenkomst in november mogelijk zal zijn. Tot 20 oktober geen bijeenkomsten > 30 deelnemers.

17 augustus

Ook een stukje ouderenzorg: als cadeautje voor zjn 95e verjaardag met de buurman naar het Militair Museum in Soest geweest. Vooral het Indie gedeelte. Is veel bezig met die periode. Eerst arbeidsdienst, toen onderduik en daarna als diensplichtige naar Indie. 'Ze hebben 9 jaar van mijn leven gestolen!'

24 juli

Artikel Medezeggenschap & Governance staat nu ook online. Goed gecombineerd met artikelen die hieraan gerelateerd zijn. 

 

16 juli

Prachtige documentaire 'Uitgewoond' gezien op TV. Schetst ontroerend mooi de dilemma's rond ouderenzorg in Coronatijd. Het grootste dilemme is: 'dagen aan het leven toevoegen (cure) of leven aan de dagen (care)'. Maar voor VVT-organisaties een dilemma: eigen regie client versus de eisen die men (overheid / RIVM) aan de organisatie stelt. 

 

13 juni

Steeds meer berichten dat de organisatie en regie van de zorgsector nu aangepakt moet worden. Sluit goed aan bij het artikel dat ik mocht schrijven voor het juninummer van OR/Magazine. Utdaging om vanuit LOMOZ samen met andere zorg-koepels hiermee aan de slag te gaan. 

 

19 mei:

Coronatijd, de klussen gaan door. Zowel de OR van medisch specialisten Noordwest als Cyclus NV afvalverwerking zijn vitale bedrijven. Elk op hun eigen manier en met eigen problematiek. Geen sportschool, dus vrijwel elke dag flink wandelen (6 á 8 km). 

Wel weer fijn om af en toe ook fysiek te vergaderen (Cyclus en MSNW). Artikel geschreven over belang governance voor vernieuwing van medezeggenschap. Komt in de juni uitgave van OR/Magazine.

 

22 januari:

Op naar de jubileumconferentie van LOMOZ op 18 maart. Kijk terug op een moeilijk 2019, door overlijden van familie en goede vrienden. Maar ook goede dingen, zoals de LOMOZ-dag over governance in november.

 

25 juni:

De polder is terug! Onverwacht grote meerderheid heeft voor het pensioenakkoord gestemd. In deze tijd van polarisatie een mooie wending.

14 juni

Wanneer je broer overlijdt staat even alles stil. Je blijft wel de dingen doen die je afgesproken hebt of beloofd, maar met je hart ben je er niet echt bij. 

22 februari

Vorige week gestart als coördinator medezeggenschap bij Cyclus NV - Moordrecht. 

Leuke, nieuw gekozen OR.

Voor LOMOZ bezig met de voorbereiding van de themadag op 27 maart. We gaan in gesprek met de vakbonden over de relatie OR - CAO. Al veel aanmeldingen na de voor-aankondiging.

24 januari

Nieuwe uitdaging: bestuur van de stichting die het mogelijk maakt voor medewerkers en artsen van de Noordwest Ziekenhuisgroep financieel te participeren in het zonne-energie project. Dit wordt ingericht op de grond die destijds is gekocht voor nieuwbouw in Den Helder. De Noordwest Ziekenhuisgroep wordt met dit initiatief in één klap energieneutraal. En mooi dat medewerkers kunnen profiteren  van een gegarandeerd rendement.

20 december

Deze week het 'vaajsje van Rutte'. Zouden met name de linkse oppositiepartijen er niet goed aan doen om óók een advertentie te plaatsen? Liefst samen samen met de vakbonden met een visie / aanpak van de toenemende tweedeling? Dat is productiever dan cynische reacties in TV-praatprogramma's op het vaasje.

12 december

Leuke rubriek in de Volkskrant elke zaterdag 180 graden: iemand die in zijn of haar werk ineens een andere kijk ontwikkelt. Overkomt mij nu ook: jaren vooral gestreefd naar een OR die zo veel mogelijk invloed uitoefent op bet organisatiebeleid.

Nu: de primaire inzet van de OR zou moeten zijn om álle betrokkenen in de organisatie optimaal te betrekken bij veranderprocessen. De OR als 'regisseur' van de medezeggenschap in de organisatie.

4 december

Op 28 november LOMOZ-themadag met Sophia Geelkerken en Robbert van het Kaar. Mooi om als LOMOZ te 'brengen' in plaats van alleen te halen bij de SER / CBM.

 

Op 29 november weer veel ideeën opgedaan over vernieuwing van medezeggenschap bij SBI (o.a. Wouter Hart en Jitske Kramer). Leuke workshop gegeven met Femke Beers. Fijn om samen te werken met deze bevlogen Jong Noordwester.

6 oktober

Op donderdag 29 november mag ik, namens LOMOZ, een workshop verzorgen over nieuwe vormen van medezeggenschap bij SBI Formaat. Leuk! samen met Femke Beers, social innovator bij de Noordwest ziekenhuisgroep.