projectOR-MZ ondersteunt de OR van MSNW, het medisch specialistisch bedrijf van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Jan Willem is penningmeester van LOMOZ, dé koepel van ondernemingsraden in de zorg en actief lid (voormalig bestuurslid) van beroepsvereniging VASMO. Tevens lid van de beroepsvereniging BVMP.

Door deze activiteiten veel netwerkcontacten:

Van den Hurk advies in medezeggenschapsland de expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Gert van Dongen - Talent support ervaren medezeggenschapsadviseur. Met name samengewerkt rond de samenwerking van de adviesraden binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Alliantie Medezeggenschap en Governance: zowel OR'en als toezichthouders zijn op zoek naar verbetering / intensivering van de samenwerking. Namens LOMOZ aanwezig geweest bij denktankbijeenkomsten

Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz): via NVMz contact met andere koepels van ondernemingsraden in Nederland.

Commissie bevordering medezeggenschap: vanuit LOMOZ en via NVMz contact met het CBM, met name interesse in nieuwe wegen van medezeggenschap.

Stichting onderzoek medezeggenschap (SOMz): oriëntatie op wetenschappelijke ontwikkelingen, in het kader van vernieuwing (en verbreding) van medezeggenschap.

E-democracy: vernieuwende ideeën over manieren van participeren met gebruik van sociale media.

OROndersteuning: detacheringsbureau voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap. Investeert veel in ontwikkeling en vernieuwing van medezeggenschap.