Inclusieve medezeggenschap

De WOR is, behoudens een aantal wijzigingen/aanvullingen, geschreven voor organisaties met medewerkers in  loondienst. Tegenwoordig zijn organisaties divers: flexmededewerkers, gedetacheerden, medewerkers van subcontractors, ZZP'ers en in de zorg veel vrijwilligers. Kortom, de 'medewerker' is een complex begrip geworden. Vanuit goed werkgeverschap heeft de organisatie wat betreft medezeggenschap meer verantwoordelijkheden dan alleen de loondienstmedewerkers.

Inclusief betekent voor non-profit organisaties dan ook dat medezeggenschap niet alleen voor medewerkers (OR) is, maar ook van cliënten / klanten en professionals (voor de zorg: cliëntenraden, medische staven, verpleegkundige adviesraden).

In juni 2018 heb ik over inclusieve medezeggenschap een bijdrage geschreven voor het OR-magazine.